VVS Installatören AB ska vara kvalitets- och miljömedvetna och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket också ska spegla vårt arbete och utbud både när det gäller produkter och tjänster till våra kunder.

Michael Brannefalk, VD