Sanitet

Rätt fungerande system för hantering av vatten, värme och sanitet är viktigt ekonomiskt och för miljön. Vi utför installation och service inom värme, vatten och sanitet. När det är dags för systemet att bytas ut eller rengöras är inget jobb är för stort eller litet för oss. Du kan alltid lita på att vi utför jobbet enligt branschens alla riktlinjer och regler.

Värme

Låt oss trimma ditt värmesystem, byta radiatorer och blandare för en bättre driftsekonomi och en minskad miljöpåverkan.
Vi utför även konvertering från direktverkande el till vattenburen värme. Vi kan tekniken och har kompetens kring uppvärmningsystem.

Fjärrvärme

VVS-Installatören har ansvaret att sköta hela Malmös Fjärrvärme/Fjärrkylenät. Vi har bred kompetens och lång erfarenhet av fjärrvärme/kyla. Vi har uför även nyinstallation och service av fjärrvärmeväxlare.